Frågor & Svar om Botox

Botox

Botox (botulinumtoxin) är ett läkemedel som har använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för injektionsbehandlingar av lokala kramp- och muskelspänningstillstånd i exempelvis ansiktet, nackmuskler, vader och vid hyperhidros (överdrivna svettningar). De senaste 10–15 åren har Botox använts vid förminskning av ansiktsrynkor som orsakas av muskelsammandragningar. Botox är världens mest använda metod för reducering av rynkor och ger i det närmaste omedelbart resultat. Flera olika märken finns på marknaden, exempelvis Dysport, Botox, Boccoture, Azzalure och Vistabel.

Hur fungera botox?
Botox blockerar impulsen från nerven till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Botox förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandras. Efter behandling blir huden slätare och mjukare. De obehandlade musklerna påverkas inte, vilket gör att din normala mimik inte påverkas. En del rynkar pannan när de är stressade, koncentrerar sig eller är trötta. Det kan av andra tolkas helt felaktigt som att du är arg eller oroad. Botox får muskulaturen som ger upphov till rynkorna att slappna av. Effekten inträder redan den första veckan efter Injektionsbehandlingen.

Vad kan behandlas med botox?
Botoxbehandlingar används med fördel till att behandla rynkor och veck i pannan samt för att släta ut linjer i yttre ögonvrån, så kallade kråksparkar. Vissa muskler drar dessutom ner ögonbrynet och genom en behandling kan dessa muskler slappna av, vilket ger en öppnare blick. Den senaste utvecklingen inom botoxbehandlingar innefattar bland annat att behandla nerdragna mungipor, och vissa fall även rynkor på halsen. Botox kan med fördel kombineras med andra injektionsbehandlingar för ansiktet, som fillers. Botox kan även behandla besvärande arm- och handsvettningar, samt migrän.

Kan botox förebygga rynkor på ansiktet?
Medlet gör att nervimpulserna blockeras till muskeln och på så sätt kan inte rynkor uppstå. Om behandlingen börjar tidigt, innan ansiktsmuskulaturen har aktiverats allt för kraftigt, kan botoxbehandlingar förebygga uppkomsten av svårare rynkor i ansiktet.

Hur länge varar effekten efter en botoxbehandling?
Effekten av botoxbehandlingen varar i regel mellan 3–6 månader. Den varar längre för varje injektionsbehandling man utför. Ca 2–3 behandlingar per år rekommenderas för att upprätthålla effekten av behandlingen. Hållbarheten efter behandlingen är individuell och varierar mellan olika individer. Efter den första behandlingen kan du behöva en uppföljningsinjektion en s k touch-up.

Finns det några biverkningar med botoxbehandling?
I sällsynta fall kan botox orsaka en övergående svaghet i närliggande muskler. Även rodnad, huvudvärk och klåda är exempel på biverkningar, som dock oftast går över efter någon vecka. Eftersom botoxeffekten är övergående är även eventuella biverkningar oftast övergående. Ett litet ytligt kärl kan gå brista i samband med injektionen, men lägger sig inom några dagar.

Hur går en botoxbehandling till?
Behandlingen är säker och relativt snabb. Mycket små och väldoserade volymer av botox injiceras in med en tunn nål på flera väldefinierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Eftersom nålen är så tunn och en mycket liten volym används är obehaget minimalt. För de flesta känns det som ett litet myggbett. Behandlingen tar i regel ca 10–15 minuter och man kan omedelbart återgå till sin dagliga sysselsättning. Man skall undvika att massera det behandlade området då det kan medföra att medlet sprider sig till närliggande muskler, som då blir inaktiverade en tid. Du får köra bil. Kraftigt motionsutövande bör undvikas första dygnet. En del kan märka en lätt rodnad det första dygnet, men för de allra flesta är behandlingen inte märkbar.

Hur säkert är botoxbehandling?
Botox har använts i många år för att behandla många olika sjukdomar, och är därför ett godkänt och välbeprövat läkemedel. Botox är idag ofta använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synliga linjer och rynkor som bland annat är ett tecken på vårt åldrande.

Kan alla behandlas med botox?
Vid besöket görs en bedömning av patientens hälsostatus.
– Informera behandlaren alltid om din medicinska bakgrund.
– Patienter som lider av någon neurologisk sjukdom ska inte använda botox.
– Du får inte ha en pågående herpesinfektion.
– Du får inte behandla om akne brutit ut på injektionsområdet.
– Ej vara gravid eller amma.
– Informera behandlaren om du någon gång fått en allergisk reaktion/chock.
– Du får inte heller ha en pågående infektionssjukdom eller feber vid behandlingstillfället.
-Du måste ha fyllt 18 år.

Operakliniken
Öppet

Mån-Fre: 10-18
Sön: 10-14

Tel:

08-533 300 11

Besöksadress:

Vasagatan 48
Stockholm